Sputnik NEWS

Včera dne 24.6.2008, proběhly "ostré" zkoušky Sputnika. Vysílal zkušebně na 3536.1 KHz. Jarda naměřil výstupní výkon 20 mW. A jak to bylo slyšet?

V Liberci:

Sputnik 1315 (*.mp3 600kB)

Zde si všimněte, že šlo o typické šíření via Es vrstvu. Vzdálenost kolem 80km. Útlum od Déčka musí být obrovský, přesto i těchto 20mW je jasně identifikovatelné. Porovnejte odstup S/Š např. s maximem, které je uvedeno dole a bylo někdy kolem 20.30 SELC, kdy už se D vrstva rozpadala. V této době Jirka OK2RZ neslyšel nic. Zkrátka v pásmu 80m šíření via Es funguje jen na jeden skok.

Sputnik 1930 SELC (*.wav)

Sputnik 2015 SELC (*.wav)

Sputnik 2025 SELC (*.wav)

Sputnik 2043 SELC (*.wav)

Maximum signálu je tedy někde kolem 2030 SELC. Zde se nám již rozpadá Déčko a hezky nízko se vytváří F vrstva. To maximum souhlasí i s maximem u OK2RZ, který Sputnika slyšel na vzdálenost větší. Zde je jeho nahrávka:

Sputnik OK2RZ 2035 SELC (*.mp3 1MB)

Samozřejmě tyto pokusy můžete provádět každý den a to s pomocí majáku OK0EN na 3600 KHz. Tam je bohužel výkon řádově větší (150 mW).