Z tajné korespondence mezi členy Cimrmanova klanu. Většina dnešních "borců" vidí svůj další ham sport spojen s QRP ( Možná odpověď na to, co je lepší - malý a nebo veliký? ). Konečně objevena teorie "pádlových" antén. Záporné elevační úhly - novinka v anténářské technice.

Poznámka: Tento příspěvek neprošel redakční úpravou. Redakce se zříká všech následků, které mohou vzniknout pokusem o kopírování níže popsaného.

Všichni účastníci OK QRP setkání si mohli všimnout, jak vyhodnocovatel závodu se nejapně vyjadřoval o některých účastnících závodu, kteří skončili na 5. místě. Přesto si Jožo Fero myslí, že na "zelenáče QRP" je to vynikající úspěch. Tím jsme se domnívali, že bude od těchto kritiků QRP vysílání již jednou provždy pokoj. Jaké však bylo naše překvapení, když se naší informační agentuře podařilo zachytit následující korespondenci.

FW: Naše slavné prohry - 4el RF-OWA 80m

Info zpravodaj č.2

73 RZ


>>>>>>>>>>> Možná to bude i použitelné!<<<<<<<<<<<<<

GM,

tahle věta byla zcela na místě. Zrovna jsem se vrátil z prvního nočního testu. Opravdu 
je to použitelné, ale na DXy moc ne :) Ideální anténa pro QRPistu, který se chystá na 
contest s G a DL stanicemi. Pak má v anténě dobrý PPA. Vyzařuje to prostě v těch 21m 
opravdu hodně vysoko, takže špičkovému nízkoúhlovému vertikálu se to většinou 
nevyrovná. Pokud bych si tohle nevyzkoušel, ne na PC ale v terénu, neměl bych do 
konce života klid. Zbouraný 3el delta lup byl na tom s vertikálním úhlem vyzařování 
lépe. Proto jsem ho zboural :)

Po pár QSO s USA, naštěstí s lidmi, co jsou schopni to srovnat (N3RS atd.) jsem to pak 
několik hodin na volajících pajlapech US stanic (5T5 apod.) porovnával na RXu -RF na 
min.potřebné hodnotě, AGC-off, AF nastaveno na stopový měřený signál, pak jsou 
rozdíly měřené uchem naprosto jednoznačné – hraje – nehraje i při rozdílu menším 
jak 1S. Je to jasné, je potřeba zvětšit na dvojnásobek stávající podpěru závěsu bůmu. 
To bude brnkačka, podliju a pohnojím stávající TWRs.

Navazuji tedy plynule s touto další prohrou na akci Lipany, Bílá hora a Chlumec. Plán 
příštích akcí: 4SQ z K9AY 40x40m, 4SQ 80m klasik a:

když mi to tak hezky visí, možná to zkusím vyladit jako 4el vertikální L/4 , spustím 
strany parazitních prvků dolů k sobě, stočím dokupy a zářič roztáhnu do tvaru štíhlé 
„pitky“ , jen koax zapojím zespodu, ne s vrchu.

Vy, pracující, netěšte se do důchodu, je to každodenní tvrdá dřina

73 GN RZ

FW: Už mi to konečně visí
Přílohy: 4el-RF-OWA-80.jpg; 4el-RF-OWA-80-3el-visible.jpg; 2008-03-11-4elWIRE-RF-
OWAYAGI-20m.jpg

Ahoj Milane,

Přeposílám info zpravodaj z bojiště .

( to be continued :))

73 RZ


Hola, 

po více jak týdnu bourání 3el deltalupa, přípravy na stavbu 80m = 4el wire RF-OWA - 
pomocí modelu na 20m a vlastního terénního maratonu (odhaduju to na pár desítek 
km v buši a asi 50hodin pobíhání venku) jsou průběhy SWR-R-X-Z na ant na 80m 
lahoda pro oko. Chtělo by to zvýšit rejt - km/hod, jinak dobrý. 
Možná to bude i použitelné!

Jsem orvaný jak stará samice

73 RZ

P.S. na jednom obrázku je skoro D2 neviditelný, je ze žlutozeleného CuL, na druhém 
obrázku také neviditelný, protože je mimo záběr, ale fakt tam je ! Vzdálenost D1-D21 je 
16,7m na lanobůmu. “S“ na visícím koaxu je odlehčovací závěs v cca 10m na 
pomocném bůmku.

P.T. Jirzy Kral (King)
HHRR Ostrava
Čeko


Oooooooo mistře

Pečlivě jsem si prostudoval tvary Vašich antén a ještě jednou se zamyslel nad algoritmy tahání těchto 
potvor. Dospěl jsem k názoru, že jsem strašně rád ve svém paneláčku a že jsem nesmírně rád, že 
nemusím takovéto potvory vytvářet. Zároveň za OK QRP klub se omlouvám za „vyhecování“, které 
zapříčinilo vývoj těchto antén. Vždyť zisk v azimutu 0 až 360 stupňů a v elevačním úhlu od -90 do +90 
stupňů celých 10dB je totálně revoluční myšlenka. Jako výzkumník vím, jakou laťku jste si mistře 
nastavil. Zvláště mne zaujala myšlenka elevačního úhle v záporných hodnotách. Musím se přiznat, že je 
to čistě novátorská myšlenka. Uvažujeme-li, že použitelný kmitočet je dán poměrem kmitočtu 
kritického děleno sinem elevačního úhle, pak každý si může vypočítat, že použitelný kmitočet aktivní 
vrstvy F, při kritickém kmitočtu 5 MHz (běžná současná hodnota) je při elevačním úhlu 30 stupňů dána 
10 MHz. Ale při elevačním úhlu -30 stupňů je dána minus 10 MHz. A to je zřejmě perfektní myšlenka. 
Konečně někdo objevil zákonitosti „pádlových antén“. Dále mistře jsem ocenil, že Váš přístup k tvorbě 
anténních systémů je vyloženě lidský. Zkrátka tvary zalomených skoro zavřených lichoběžníků ve mne i 
v tomto pozdním věku vyvolávají silné emoce a povzdechy…“eeeeeeeeeeeeechchchch“. Pokud mistře 
dovolíte, nebudu Vám toto speciální odborné slovo překládat. A tak jménem OK QRP klubu Vám ještě 
jednou děkuji za přínos pro nás „slabochy“ QRPisty.


Jožo Fero
Kooptand výboru OK QRP (platí od 15.3.2008)

Co je na té korespondenci tak zajímavého? Že zkrátka nedají pokoj a nedají. Chtějí nás "slabochy" trumfnout i v oblasti našich speciálních "pádlových" antén. Oni kašlou např. na Theorie, že na každý drát se dá vysílat. Oni kašlou na Theorie, že při nekonečném Q cívky svého anténního tuneru, dokážu vše přizpůsobit s téměř nulovými ztrátami. Oni nejdou tou jedinou správnou cestou nás QRPistů - Něco natáhni a vysílej (aneb vysílá i hřebík), ale oni to dokonce měří a přizpůsobují bez ATU. Co je to za nesmysl, to je pohrdání "partizánských Theorií". No a podívejte se co na nás v příštím závodě chystají:


Tak 4 elementy Yagi na 80m speciálně na OK QRP závod. Tak to je vrchol. Jožo Fero např. prohlásil, že přes předsedu OK QRP klubu (který je známý jednoho činovníka, co mi pořád píše "divné" Emaily a žádá, abych mu vysvětlil, proč jsem radioamatérem) se obrátíme zřejmě na nezávislý radioamatérský soud. To přeci nemůžeme dopustit, aby nám v OK QRP závodu běhal takový  "vejlupek". Nebo ho odrovnáme tím, že uděláme samostatnou kategorii - only 4 EL Yagi. A´T si pak bobánek soutěží. No a co řeknete na tohle:

On to dokonce ladí? Co je to za nesmysl stříhat nějaké dráty? Dokonce prý chce podat i přihlášku do OK QRP klubu. No to už je vrchol. To bychom pak již nikdy v životě nic nevyhráli. Ach jo. Co je to za bláznivý svět, který nedodržuje tradice a místo obecných diskusí dělá ručně takováto monstra. Svět se zbláznil...

Jožo Fero LP 17.3.2008