Jak silné pole vytvoří 80uW maják ve vzdálenosti 214 m od napájecího bodu LW 42m?

Tak to skutečně nevím, ale prosím teoretiky, aby se nad tím zamysleli. Včera na našem BP jsem požádal Martina OK1ZOO, zda by se na kmitočet 3559.46 MHz nepodíval pomocí svého scaneru. Martin měl k dispozici jen nějaký ruční scaner a anténu whip pro UHF/VHF. Předpokládal jsem, že ten signál musí být silný. Opak byl pravdou. Jen taktak jsme něco tušili. A to ještě pouze tehdy, pokud jsme whip orientovali horizontálně. Ale podívejte se na obrázek.

Opravdu nevím, jak je to možné, že ten maják byl prokazatelně u OK2RZ v pondělí 25.8.2008 ve 6.33 SELC slyšet. Jirka teď bohužel na další pokusy nemá čas. Připravuje závodní pracoviště na CQ WW CW 2008 v kategorie SFQ MM.

Nechám však maják ještě asi týden puštěný...náhoda je blbec.


Challenge - kde je mez super low powerů pro jeden skok v pásmu 80m? 

Už Vás slyším....určitě někdo zase napíše velice krásný článek na téma, že je to blbost a že všichni se přeci musí snažit o to, aby byli silně slyšet. Ano, to je ta správná věc. Ale ve své podstatě to může vést i k úplnému zblbnutí s velikými PA. Není tajemstvím, že i v OK už proběhlo několik pokusů účasti v závodech s výkony x krát Jánošík a nebo.... Ad absurdum - stejně skončíme u mobilních telefonů. Má to tedy nějaký smysl? Ale má - třeba i v kontrole naší čístoty životního prostředí. Zkrátka Challenge - proti gustu žádný dišputát. A kde je tedy ona mez? S Mirkem OK2BUH jsme skončili někde v okolí 900uW. Půjde to ještě níž? Když jsem pouštěl maják 20 mW, pak to nečinilo problémy vůbec nikomu. Viz. alespoň dvě nahrávky:

OK1UHU nahrávka (*.mp3 500KB)

Je to důkaz, že i v tak zarušeném pražském prostředí je to slyšet. Karel asi prováděl nějakou filtraci a tak jsou tam určité "pazvuky", ale to vůbec nevadí.

OK1NE nahrávka (*.mp3 3 MB)

Podle mých zkušeností lze uvažovat, že za průměrných podmínek, s relativně dobrou anténou na vysílací straně, je příjem 20mW bez větších problémů. Další výkon, který mám u Rozkmita k dispozici, je výkon 80 microwat. Když jsem to vloni pouštěl, tak se nenašel vůbec nikdo, kdo by to registroval. Zkusil jsem tedy nejprve jiný test. Pouštěl jsem to Honzovi OK1IR na vzdálenost asi 1,2 km. Tedy typické šíření povrchovou vlnou. Jak to dopadlo? Zde je nahrávka:

OK1IR nahrávka (*.mp3 1MB)

Žádná veliká síla to není, ale je to slyšet. A co odraz? Zde si musíme uvědomit jednu věc. V průmyslové zóně to asi nemůžeme zachytit. Rušení nám to "zamaskuje". Ale znám jedno pracoviště, kde mi FT1000 ukazovala na S-metru nulu (doma mi ukazuje trvale S7). To pracoviště je u Jirky OK2RZ. Jirka má pak k dispozici "mraky" antén a jedna z nich je i 4 el Yagi. Ta je sice relativně nízko, ale to by spíše věci nahrávalo. Má větší zisk ve větším úhlu nad zemí a je fixně směrována přesně na mne. Včera jsem si vzal dovolenou a prováděli jsme zkoušky. Jirkovi jsem zapnul 20mW. Jakmile Jirka zjistil "peak" signálu, zavolal telefonem a já přepnul na 80uW. Jaké bylo naše zděšení, když signál byl uchem detekovatelný s čitelností asi 3. Zcela se utápěl v šumu a rachotu, ale byl tam. Jirka mi to pouštěl pomocí telefonu zpět. Bohužel nastala chybička a Jirka neměl "nahrávadlo". Obrovská smůla. A jak to vlastně je?

Profil Jirka a já:

Toto je zde pouze pro úplnost a samozřejmě to nemá vliv na naše jednoskokové QSO. Od čeho se to vlastně odrazilo?

Slyšitelnost signálu byla asi 2 minuty s vrcholem někde kolem 6.35 SELC. Jaké byly ionogramy z Průhonic?

Tento platí pro 6.30 SELC

Tento platí pro 6.45 SELC

Tady si musíme uvědomit, že na naší trase mohlo docházet k něčemu přibližně stejnému jako v Průhonicích. Ale ta mrška Ionosféra je tak dynamická.... Dnes 26.8. jsme pokusy opakovali, ale Jirka nezaslechl vůbec nic. Jak vypadal ionogram dnes ve stejnou dobu?

6.30 SELC

6.45 SELC

Na první pohled to vypadalo podobně, ale proč to dnes nešlo? Jirka pak musel odejít, ale nahrávadlo nechal zapnuté. Ještě to bude analyzovat zpětně. Určitě má velký vliv výška odrazné vrstvy. Pokud si analyzujeme první včerejší obrázek, pak při vzrůstu Fo ke kmitočtu 3.559 k odrazu dochází někde ve výšce 400 km. Jestliže vzdálenost mezi námi je 239 km, pak při uvažování shodných úhlů odrazu (to samozřejmě nemusí být pravda) a dopadu, vychází pro odraznou výšku 400km ideální vyzařovací úhel mé antény kolem 73 stupňů. Při moji výšce antény bych tomu dokonce i věřil. Ale raději nechme ukvapených závěrů. Jeden pokus = žádný pokus. Ale zdá se, že šance je vždy nejvyšší ráno (je méně rušení) a při vzrůstu Fo a jeho přechodu přes pracovní kmitočet. Déčko ještě není tak zbytnělé, ale možná svůj vliv již bude mít též (rozptyl?). Ale možná nám někdo zasvěcený toto objasní. Nemáme důkaz, ale kdybychom uvažovali známý QRP koeficient daný vzdáleností v km děleno výkonem ve watech, pak by nám přibližně vyšlo....1 737 500 HI. Bohužel by se oboustranné spojení nepodařilo. Moje příjmové podmínky jsou daleko horší než u Jirky. A tak stále platí koeficient 224 000, který byl dosažen s Mirkem OK2BUH.

Maják nechám ráno vždy aktivní. Zopakujme si základní údaje:

Výkon 80uW

Anténa LW42m ve výšce asi 12 m

Rychlost vysílání 5WPM

Kmitočet 3559.46 KHz

Text vysílání neprozradím, je to určitá ochrana před falešnými reporty. Přesto však vysílací cyklus začíná dlouhou čárkou (15sec) a je dlouhý přes 4 minuty. A tak dovolte abych Vás opět pozdravil dnes již zažitým PZ.