TESTY QRS se uchytily? 

Když jsem tuto bláznivou akci spouštěl, moc jsem tomu nevěřil. Jaké však bylo moje včerejší překvapení, když mne zavolali další Hamové. Mám kompletní nahrávky. Myslím však, že bych mohl třeba někoho i odradit. Tedy pokud máte zájem, pošlu Vám je osobně. Jedná se o stanice :

OK2DRK, OK1HJI, OK1JU

V převážné míře klíčujete již na elbugy. Pokud ne, pak by to chtělo okamžitě začít odstraňovat chyby, kterých se dopouštíte. Které to jsou?

Na ručním klíči máte nastavenu příšerně velikou vůli a tvrdou pružinu. Nastává pak efekt tvrdého nerytmického klíčování, kde se těžko určuje co je čárka a tečka. Ale v první fázi je vždy důležité nebát se. Proto máte můj obdiv a sympatie. Dovolím si zde uveřejnit jen jednu nahrávku od Franty OK1IFW.

OK1IFW (*.wav 1MB)

Franta je samouk. Dělá obrovské pokroky a mám z něj radost. Jinak připomínám, že skedy se uskutečňují každé pondělí od 16,30 SEC na kmitočtu 3559.5 KHz. Současně můžete zkusit ještě sobotu a neděli od 8,00 SEC na kmitočtu 3557 KHz, kde na Vás bude čekat Jarda OK1HDU. Nechce ještě někdo pomoci? Co třeba úterý, středa, čtvrtek, pátek ? HI Věřte, že Vás CW bude bavit více než "mobilní telefon" HI.

 


 

 Vzor spojení pro pondělní začátečnické pokusy CW..

Jak již bylo řečeno níže. Každé pondělí od 15.45 UTC na kmitočtu 3559.5 KHz budu připraven pro začátečnické pokusy s CW. Budu používat značku OK1IF a výkon 100W. Jak má vypadat vzorové spojení? To je otázka. Já však navrhuji toto:

 

Je to z toho důvodu, že u začátečníka se nedá předpokládat provozní zkušenost. Musí dobře slyšet.

Budu používat tempa 10 WPM (50 znaků za minutu PARIS). Spojení zahájím formou vysílaného textu:

ok1if:    Sked de OK1IF bk

Vy:        OK1IF de OK1IFW bk

Značku OK1IFW jsem si vymyslel. Je to Franta z Liberce. Samozřejmě, že místo toho OK1IFW dáte značku svoji. Tedy třeba OK1XXXX.

 

Nechci, aby mne volal někdo z HAMů, kteří nevědí o co se jedná. Volám tedy SKED, což znamená - domluvené spojení.

Musím jasně poznat, že voláte mne a kdo jste. Může se stát, že bude volat více stanic. Já jednoho z Vás vyberu.

ok1if:    OK1IFW de OK1IF ge rst 569 name Milan bk

Vy:        OK1IF de OK1IFW ge rst  599  name   Franta bk

Dávání obou značek je v tomto případě zbytečné. Přesto pro začátečníka bude přínosem a jasně říká i pro posluchače kdo a s kým má spojení.

ok1if:     OK1IFW QSL 73

Vy:    73 e e

Tak a Vaše první spojení bude hotové. Podle regulí o platném spojení, je Vaše povinnost přijmout správně s kým jste měli spojení a jaký report jsem Vám dal. Takže se zkuste soustředit na ta číslička, které Vám předám. Vše je strašně zjednodušené a třeba ani nepoberete jméno. To na začátek nevadí. Jmenuji se Milan HI. Ale abych Vás vůbec mohl zavolat, pak nutně potřebuji, abyste mi čitelně zahráli Vaši značku. Prosím natrénujte si ji. Uvidíte, že časem poberete více a více... Každý jsme jednou dělali s třesoucí se rukou první spojení. Co však může nastat? Já nepoberu Vaši značku. Jak se pak zachovám? Nemám jinou šanci, než začít dávat QRZ? (kdo mne volá?). Tedy uslyšíte-li QRZ? de OK1IF, znamená to, že začnete volat ještě jednou. 

Provoz BK patří již do vyšších operátorských schopností. Vyžaduje vlastnit takové zařízení, které umožňuje poslouchat co se na pásmu děje i mezi mnou vysílanými značkami. Časem v tom najdete zalíbení. Umožňuje nám to se rychleji orientovat. Jestliže používám BK, pak mohu i snižovat úroveň rušení. Zkrátka jestliže slyším, že volaná stanice již volá někoho jiného než mne, pak okamžitě přestávám volat já (ani třeba nedokončím relaci). U začátečníků se totiž bojím onoho klasického K na konci relace. Začátečník většinou nedokáže strojově přesně vysílat a nectí mezery mezi slovy. Z těchto důvodů by si někdo ono K na konci mohl připojit ke značce. Dříve se hojně používalo PSE K. My však chceme spojení maximálně časově zkrátit. Příště už to bude lepší a třeba si budeme povídat i o Arginmaxu, nebo jak se to jmenuje HI. Používejme tedy BK i když třeba naše zařízení toto moc neumí (moje ano HI). 

Tak a co tedy doporučuji:

Přeji Vám hezké zážitky z Vašeho prvního CW spojení. Nic to není, děláme to přeci pro zábavu. Samozřejmě, že Vaše první spojení budu automaticky potvrzovat QSL lístkem. Třeba ho jednou zařadíte mezi Vaše nejvzácnější HI.