Jaký význam má pravidelná účast v CUCu? Vychováváme nové operátory CW a nebo se vychovávají sami...

Závod CUC má oproti jiným závodům obrovskou výhodu. Pokud zašlete své deníky, pak vyhodnocení je provedeno do několika vteřin. Výsledky tohoto vyhodnocení jsou jednoznačné a neumožňují různé věci, které se dějí v "nahlašovacích" závodech. Zkrátka jestliže něco špatně zachytíte, tak v nahlašovacích závodech Vás to katapultuje do čela (např. tím dosáhnete falešného násobiče atd). Podle našeho názoru jsou tedy nahlašovací závody již anachronismem ve výchově nových závodníků. Přitom drtivá většina účastníků jakýchkoliv závodů, používá již nějakého logovacího programu. Neměl by tedy být problém tato data efektivně použít. Abychom Vám odesílání deníků zpříjemnili, vymýšlíme další a další věci ( Petře OK2CQR díky moc ). Vyhodnocení pak probíhá za jasných podmínek a je exaktně přesné. Samozřejmě bodovým zvýhodňováním nastupuje ještě něco jiného a to je taktika. Bez toho by závod byl méně zajímavým. Abychom setřeli taktické výhody a umožnili zvláště těm začínajícím získat objektivní měřítko trendu jejich "výuky", vymysleli jsme si koeficient CC, což je nějaké číslo ve kterém je schován jak závodní potenciál závodu (počet zúčastněných), tak počet Vašich bezchybných spojení vyjádřený jako procentuální číslo z maxima možného. Zkrátka nějaké číslo, které se pokouší stanovovat objektivně Váš vývoj. Určitě každý z nás má šanci se ještě vylepšovat. Chce to však trénink. Ale pojďme si dokumentovat závodní vývoj našeho závodního benjamínka Davida OK1DBS. Vzal jsem jeho výsledky od CUC09 do CUC23 a podrobil je analýze na nárůst CC.

Modrá křivka zachycuje jeho CC v jednotlivých závodech. Křivka červená, pak trend jeho vývoje. Co ten graf říká? Od totálního propadáku, nám David roste. Jeho nastoupená cesta je správná a má správný nárůstový trend. Co k tomu říci. Davide blahopřejeme. Pokud zatím tvoje umístění nikoho neoslňuje, pak se dá předpokládat, že rosteš v závodníka. Samozřejmě na sobě musíš pracovat tak, jako doposud. Více trénovat příjem na rychlost, zkoušet brát pile up. Uvidíš, že za chvilku nás budeš nechávat na chvostu. A tak pomocí CC je možno určovat i procentuální vylepšování každého z Vás. V dalším musíme zajistit jen správné "plnění" našeho výpočtového programu co nejvíce daty.

A jak dál?