Stále ještě nevíte co je to SOTA?

Mnoho z nás je Sotami  (Summits On the Air) okouzleno. Provoz na SOTách v nás vyvolává Adrenalin. Zkrátka většinou vzniká krásný pile up. Pokud se nám podaří mít na Sotě takové podmínky, jako Jirka OK1DDQ tuto neděli (kritický kmitočet byl téměř roven pracovnímu kmitočtu), pak je to skutečně zážitek. Jirka OK1DDQ tentokrát používal TCVR PFR-3 (možná druhý kus v OK). Pravděpodobně tedy slyšel to co já v domácím QTH (PFR-3 nemá AVC a tak je to místy přemodulováno).

Podmínky šíření při Sotě LI-006 (neděle 11.10.2009 kolem poledne)

OK1DDQ na Sotě Holubník LI-006 (*.wav  1.3MB)

Všimněte si určité nekázně některých stanic při pile upu. Zkrátka jen a jen záleží na operátoru stanice, jak "obslouží" stádo volajících. Není tedy nutné být nervózní HI.

O Sotě se můžete dočíst např. zde:

http://www.sota-ok.nagano.cz/