CUC se vyvíjí a modifikuje.... QUO VADIS CUC?

Tak máme za sebou již 9 kol CUCu. Jak se zdá ( a jsme tomu velice rádi), našel si své příznivce i své odpůrce. Ti odpůrci argumentují tím, co nám všem je absolutně cizí. Zkrátka říkají, že 100W TCVR stažený na 5W není QRP. Samozřejmě ad absurdum se dá říci úplně to samé a to např. to, že koncový stupeň Jánošík není vhodný koncový stupeň do žádného světového závodu. Víte s tímto problémem se musí každý z nás srovnat sám. Ale skutečně si opravdu nedovedu představit, že by stanice OK2RRR/P závodící v 500mW kategorii tajně zvedala výkon na 2W. Proč by to dělala? Přeci tento Challenge je určitá výzva pro nás všechny a všichni si uvědomují, že to vše děláme zvláště pro zábavu a legraci. Někteří z Vás se podivují nad tím, proč nepovolit kategorii 100W a proč trvat na tom způsobu SPRINT.  Myslím, že po 9 kolech CUCu je Vám to všem již jasné. Zkrátka tato metoda znevýhodňuje stanice s lepšími anténními systémy a neumožňuje jim nešvar poslední doby známý z ostatních  závodů. Zkrátka sednout si na kmitočet a jet v módu RUN. Tato metoda dovoluje rozvinout další taktické prvky soutěžení. Dokonce někteří z vítězů RUN vůbec nepoužívají. Ale to vše si můžete sami nastudovat z logů k veřejné kontrole. V poslední době Vám začíná být jasné, že malinko to "tlačíme" jiným směrem. Co je tím myšleno? Zkrátka naším krédem je vytvořit stoprocentně kontrolovaný domácí závod. To pochopitelně předpokládá zasílání logů a to pokud možno v jednotné formě. Na druhou stranu si vážíme Vaší účasti a nechtěli bychom Vás svazovat nějakými povinnostmi. Osvědčil se způsob "přídavných" bodů za zaslání deníku. Velice záslužný čin vyrobil Petr OK2CQR. Včera jsem měl možnost poprvé překontrolovat Vaše logy pomocí programu, který právě Petr napsal. Má ještě drobné "mušky", ale ve své podstatě je plně funkční. Na rozdíl od jiných programů ho Petr vyrobil zcela zdarma a hlavně bez jakýchkoliv řečí kolem (na rozdíl od jiných stanic, které v minulosti byly požádány o propůjčení jejich programů). Jen tak pro zajímavost mohu říci, že po přípravě dat (je to ten známý formát dole popsaný = CSV), bylo kompletní vyhodnocení provedeno během asi 1 minuty. Dokonce jsem musel konstatovat, že i náčelníkovi vyhodnocovací služby byl odhalen jeden přepis HI (zasloužím si to HI). Tedy tento program bude umožňovat stoprocentní a hlavně rychlou kontrolu v domácích závodech. Není nic tak hrozného, jak čekat na výsledky půl roku...... Doufám, že postupně přejdeme do stavu, kdy vítěz bude skutečným vítězem a ne jak v jiných podobných soutěžích, kdy stále více pořadatelé používají triku prohlášení - to není závod, ale aktivita. Přesto by se však nemělo vůbec nic stát, pokud deník ke kontrole nezašlete. Přicházíte tím sice o cenné body, ale program stejně umí zkontrolovat Vaše spojení. Při dostatečném počtu kontrolních logů se dá dokonce tvrdit, že Váš deník ke kontrole již potřebovat nebudeme a že s pravděpodobností téměř stoprocentní Vás můžeme i bez poslání deníků zařadit do vyhodnocení. 

    Tak jakou cestou bychom chtěli jít dál?  Zamýšlíme se nad tím, jak ze závodu neudělat "běsnění" špičkových stanic a jak zvýhodňovat začátečníky a méně úspěšné. Přitom nechceme vytvořit naprosto nezkontrolovatelné podmínky. Zdá se, že dobrou cestou je zvýhodňování určitých stanic před dalším závodem. CUCSW (teď mne napadlo toto označení pro Petrův OK2CQR software HI) je na tuto eventualitu připraven. Zkrátka jsme schopni před vyhodnocením zadat seznam stanic, které budou těm ostatním počítány za více bodů. Např. nyní zvýhodňujeme naše ženy a dívky 3 body (Zdeňka OK2BBI, Míla OK1KI a další...). To by mělo vést k většímu zájmu o tyto stanice. Bohužel způsob SPRINT toto trošku opět znehodnocuje, ale musíme na něm trvat. Snad jen můžeme těmto stanicím doporučit, že jestliže jsou bodově zvýhodňovány, tak ať více času věnují dávání výzvy, než systému S&P. Tedy než se systém "usadí", budou zřejmě ještě chvíli vydávány před každým novým CUCem nové podmínky, platné pro příští kolo. Ale nebojte, naším cílem je vytvořit podmínky takové, které by se mnoho nelišily od předchozích HI.

    Co zamýšlíme s vyhodnocováním? Zde je nutné si uvědomit, že bez sponzorských darů nevytiskneme ani diplom. Naštěstí parta kolem CUCu si je tohoto vědoma a nepovažuje to za neřešitelnou otázku. Přesto v centru (řídící buro závodu) nechtějí jít cestou "papírových" diplomů, ale chceme jít cestou Cimrmanovskou, to je zkrátka jinou. Chceme dokonce udělat i jednou do roka veliký Cimrmanův contest ( CM contest = Cimrmanovo Maso). Ale to se vše ještě brzy dozvíte. Není dokonce ani vyloučeno, že některý z těchto pohotovostních contestů bude mít SSB část (jsem sice zásadně proti, nedomnívám se, že způsob spojování módem SSB na KV je vhodný do závodů, ale mám v této akciové společnosti jen 49.9 procent). A co se nám děje s OK2RJC/P? Jak jste si mohli všimnout, bez spojení s touto stanicí asi těžko můžete figurovat v čele tabulek. Je to tak provedeno naschvál. Tato stanice má být určena na nácvik pileupu. Proto je zvýhodněna výkonem na 100W a nemusí dodržovat systém SPRINT. Operovat ji, je skutečně velikým zážitkem. Přesto však zájemců o tuto značku není mnoho. Pevně však věříme, že tento stav je jen dočasný a že v budoucnu budou i naši špičkoví operátoři se o ni prát (OK1RI, OK1RR, OK1FUA, OK1AY, OK4RQ,........a další a další). Pochopitelně tento závod byl stvořen pro Vás a bez Vás nemůže existovat. Tím jen chceme říci, že jsme otevřeni jakýmkoli návrhům z Vaší strany.