Novinka z Číny - QRP CW TCVR HB-1A pro pásma 40,30 a 20 m

Kde jsou ty doby, kdy se říkalo - co amatér to "konstruktér". Svá rádia jsme si museli stavět sami. Jiná šance nebyla. Koupit nějakou hotovou ojetinu, znamenalo investovat i desetiměsíční plat. Dnes je situace úplně jiná a tak pokud nejsme radioví "puritáni", pak se dá hotový TCVR sehnat za celkem přijatelnou cenu. Výběr je skutečně veliký. Samozřejmě i výrobce tranceiverů se přizpůsobují poptávce. A tak nám většinou nabízejí TCVR, které se nejlépe prodávají. Zkrátka lacinější typy. Přesto v nabídkách velkých výrobců něco chybí, co je pro ně nezajímavé - laciné stavebnice většinou QRP CW TCVR. A tak toto pole ovládají malí výrobci jako firma Small wonder labs, Elecraft, Hendricks, a další. Většinou se jedná o jednoduché stavebnice, které se navzájem podobají jako vejce vejci. Koncepce bývá založena skoro pokaždé na laciných směšovačích NE612 a příčkových filtrech. Tento směšovač pak většinou určuje vlastnosti těchto rádií. Stále ve větším měřítku se však začínají uplatňovat v těchto rádiích inteligentní funkce, dané obvody DDS. Tím, že rádia jsou "vymakaná", jejich oživení není zase až tak veliký problém. Základem všeho je skoro vždy profesionální plošný spoj. Většinou i výrobce ví, že k součástkám typu SMD je všeobecný odpor. Tyto rádia se tedy nabízejí již se zapájenými SMD obvody. Na nás pak většinou zbývá jen dokompletace klasickými součástkami, navinutím cívek a oživení.

Nedávno jsme si zde popisovali TCVR PFR-3. Jeho koncepce s vestavěným bateriemi a anténním členem je velice zajímavé. V nedávné době se však objevil na trhu podobný TCVR z ČLR, který má označení HB-1A. 

http://www.youtube.com/watch?v=c1RDWNdDnj4

Opět se jedná o stavebnici pro 3 amatérská pásma.

Oproti PFR-3 má tento TCVR výhodu v tom, že má průběžně laditelný přijímač v rozsahu 5-16 MHz a umožňuje tedy příjem AM krátkovlnných stanic. Má i nespornou výhodu v tom, že umožňuje změnu šířky pásma IF filtru a to jak pro mód SSB, tak pro mód CW. Čínský výrobce doplnil i tak nutný attenuátor, bez kterého jsou v Evropě rádia na bázi směšovače NE612 téměř nepoužitelná. Ale pojďme se podívat na schéma.

Obvody DDS, ovládací obvody:

DDS pracuje se známým obvodem AD9834, ovládaným PICem PIC16F73 a pracuje s hodinovým kmitočtem 50MHz. Autor stavebnice BD4RG pro klíčování používá samostatného obvodu 12F629 a současně pomocí D/A převodníku MAX522 (IC8) ovládá varicapy v příčkovém filtru. Tím efektivně nastavuje šířku propustnosti tohoto filtru, jak pro příjem SSB, tak pro CW (podobně jako v KX1 od Elecraftu). Druhý výstup tohoto obvodu dolaďuje vstupní pásmovou propust příjímače.

Vstupní attenuátor je zajišťován tranzistorem Q4. 

HB-1A Je vybaven i jednoduchým obvodem AGC, který jako vstupní signál odebírá vzorek NF signálu na výstupu. Časovou konstantu AGC zajišťuje jednoduchý obvod, který je tvořen R5, D3, C14 R10. O efektivní činnosti tohoto obvodu se dá pochybovat. Je na to upozorňováno i v diskusním fóru. Z toho hlediska je asi nejjednodušší a nejefektivnější řešení to, které použil KD1JV ve svém TCVR ATS-3B (obvod AN6123MS). Vysílací výstupní propusti jsou dolaďovány pomocí externě připínaných kapacit, pomocí relátka K1. Velikou výhodou oproti PFR-3 se jeví v použití podsvětleného zobrazovače LCD1602. Kromě zobrazovaného kmitočtu je tedy možno měřit i napětí zdroje, výstupní výkon a indikovat (S metr) sílu signálů. Rádio může pracovat ve dvou módech. Buď v módu VFO a nebo v módu paměťovém. Těchto pamětí má dvacet.

Oproti PFR-3 toto rádio vypadá profesionálněji. Vzhledem k použití shodné koncepce, se však  nedá předpokládat, že vlastnosti by se od PFR-3 lišily. PFR-3 má jednu obrovskou výhodu, má v sobě zabudován ruční anténní člen a to pro široký rozsah přizpůsobení ANT. Co stále však nemohu KD1JV odpustit je to, že v PFR3 je naprogramován naprosto špatně klíčovací obvod. Zahrát na PFR-3 větším tempem než 25WPM téměř nejde (chyba i originálního SW pro ATS-3B)

O PFR-3 jsme si povídali ZDE.

Cena HB-1A nevybočuje z cen těchto stavebnic. TCVR stojí 185 USD. Bohužel za poštovné z ČLR se účtuje do Evropy dalších 49 USD. Tak co říkáte. Nezkusí to někdo