Jaký má závod CUC "závodní potenciál"?

Jsou "Závody" a "závody". Rozdíl mezi nimi se právě pozná podle "závodního potenciálu". Co to je? Než sklouzneme k nějaké definici, pak pojďme udělat jednoduchou analýzu závodu CUC15. Podle Vašich deníků se závodu prokazatelně zúčastnilo 49 stanic. Teoreticky tedy bylo možné udělat téměř 98 spojení. V tom případě bych však musel mít trvale "rate" kolem 200 spojení za hodinu. Jinými slovy, musel bych každou minutu udělat 3,27 spojení (asi jedno spojení za 18 sekund). To je teoretická mez, která nikdy nemůže být dosažena. Stanice OK2RJC/P např. z téměř 100 možných spojení "vyrobila" jen 67. A to má proti všem ostatním obrovskou výhodu ve výkonu a v tom, že nemusí dodržovat systém SPRINT. 

Tedy "závodní potenciál" (pojďme ho ve zkratce označovat jako ZP) můžeme definovat jako teoretické maximum spojení, dělené délkou trvání závodu v minutách. Tedy jinými slovy, kolik teoreticky musím udělat spojení do minuty, abych na konci závodu měl spojení se všemi stanicemi. Jestliže se tedy tentokrát ve dvouetapovém závodě zúčastnilo 49 stanic, pak teoreticky jsem mohl za závod dosáhnout 98 spojení. K tomu abych tohoto stavu dosáhnul, bych teoreticky potřeboval mít každou minutu 98/30=3,27 spojení. Jestliže tedy v jiných domácích závodech máme účast 90 stanic a trvají 120 minut, pak jejich závodní potenciál je ZP=90/120=0,75. A proč se snažit o co největší závodní potenciál? Není to nějaká blbost? Ne není.... Jestliže chci stanovovat nějaké tabulky a stanice vzájemně porovnávat podle výkonnosti, pak musím:

No dobrá, ale stejně nikdy nebudeme tak dobří jako třeba OH2BH a další legendy HAM hnutí. K čemu tedy zavádět nějaké koeficienty?

V našem závodě předkládáme vždy celkový log ze závodu. Z něj si lehce můžete "vypreparovat" celkový počet stanic, které se závodu zúčastnily. Sami si pak pro svoji potřebu můžete stanovovat jakési měřítko Vaší úspěšnosti v závodě. Jako měřítka této úspěšnosti si můžeme definovat nějaké číslo, které budeme nazývat CC (Cimrmanovo číslo) na počest našeho velikána. To definujeme jako ZP*(QU/QT). Kde QU=Počet spojení vámi udělaných a QT=počet spojení teoreticky možno udělatelných.

Tedy jestliže  např. uděláte 50 spojení z 98 možných, pak při ZP=3,27 (platí pro CUC15) jste tentokrát dosáhli Vašeho Cimrmanova Čísla CC=1,668.  V našich dalších verzích programů pro vyhodnocování Vám toto číslo budeme vypočítávat automaticky (Petr OK2CQR o tom ještě neví....snad se na nás nebude hněvat). Dlouhodobě zprůměrovaná čísla CC pak budou stanovovat určitý Váš "závodní parametr". Ale vše se teprve ladí.... Současně bychom chtěli touto závodní činnosti vychovávat a kultivovat naše mladé závodníky. 

Samozřejmě, že výsledky z jednotlivých kol se budou vyhodnocovat tak, jako doposud. Tím jednoznačně otevíráme manévrovací prostor pro různé taktiky a pod. Určitě časem zatoužíte operovat stanici OK2RJC/P a zažít ten náramně krásný pile-up. Současně pomocí celkových čísel CC budeme schopni posoudit, zda se nám naše práce daří a jestli se naše celková úroveň zvyšuje. Jak? Pojďme se na to podívat prakticky. Vezmu-li za základ závod CUC15, pak mohu stanovit graf, kde na vodorovné ose je čas a na svislé počet stanic, které v jednotlivé minutě byly zapojeny do spojení. Pokud si to podělíte dvěmi, pak přibližně kolik spojení se za onu minutu dělalo. Je to určitá zajímavost, která má však i vypovídací hodnotu o tom, jaká je celková úroveň závodících stanic. Jestliže u všech jednotlivých závodníků stanovím číslo CC a pak ho zprůměruji, jasně uvidím trend.

Možná, že si někdo z Vás pomyslí: "dělají to nesmírně složité a je to stejně k ničemu". Ne naopak, chceme vytvořit nástroj, kde při vyhodnocování si každý z nás může pomocí CC posoudit svoji úspěšnost v závodě. Vám to vůbec žádnou práci nepřidá, vše za Vás zvládne vyhodnocovací software. Vaše povinnost (aby to vůbec fungovalo), je jen poslat deník. 

No a co pak dál? Nechte se překvapit...HI

Jak chceme stimulovat mladé a začínající? Kromě běžných žebříčků budeme stanovovat i vývoj koeficientu Cimrmanova Čísla (CC). Vlastně stanovovat 1. derivaci vývojové křivky.. To znamená objektivně se pokusit změřit Vaše zlepšování. Tím pádem čelo této soutěže zřejmě ovládnou ti, kteří na sobě budou pracovat a neustále se budou vylepšovat. Uvidíme, jestli ještě "starci" mají tento potenciál též (Pevně věřím že ano. Výsledky OK2ABU, OK1ARN a dalších to jasně naznačují). 

Závod typu sprint po zkušenostech z dosavadních 16 závodů CUCu jasně říká, že nastoupená cesta je správná. Podíl operátorské zručnosti v závodech typu sprint je určitě vyšší, než u ostatních závodů. Jsme tomu nesmírně rádi. Padl dokonce i nápad (OK1FII), zkusit si párkrát ročně zopakovat něco jako MVT (Snad ty M160 máme ještě někde doma HI). 

A tak závěrem přeji všem účastníkům krásné zážitky v CUM00 a hlavně nezapomeňte, že vítěz je ten ze 4. místa HI. Podle toho musí být stanovena i Vaše závodní taktika. Zkrátka a dobře, možná bude rozumné i sledovat konkurenci, kolik toho má.