Poznatky z povídání o efektivní práci s QRP výkony v praxi..

Jak všichni vědí, probíhají pokusy s QRPPP majákem na 7028 KHz. Bohužel tento kmitočet využívá VK9LA a tak jsem to raději vypnul. Místo toho jsem zapnul maják 5mW na 3559.5 KHz, aby si pozorní posluchači povídání z Chrudimi mohli v praxi ověřit, co je to "směrnicový efekt" a vliv Es vrstvy. Pepík OK1FKD poslal nahrávky, které to krásně demonstrují. Začátek a průběh je způsoben směrnicovým efektem a pak i vznikající Es vrstvou. Celé se to v závěru zhroutí po jejím rozpadu.

8.15 SEC (*.mp3 300KB)    9.30 SEC (*.mp3 300KB)  Zde si všimněte, jak se začíná rozvíjet Es vrstva, všimněte si QSB

10.00 SEC (*.mp3 300KB)  Kombinace směrnicového efektu s Es v mimořádném paprsku

10.45 SEC (*.mp3 300KB)  11.00 SEC (*.mp3 300KB)  Asi nejsilnější signál. Opět kombinace Es a směrnicového efektu

11.45 SEC (*.mp3 300KB) A je konec, odrazná vrstva poklesla současně s rozpadem Es. Signál tam stále je, ale již nečitelný (uchem HI).