Rozkmit 40 se činil - vytvořil jsem si nový rekord 752.000 km/W v pásmu 40m...

Stále je to o tom samém. Pohlídat si směrnicový efekt. Bohužel na 40m pásmu v době slunečního minima nedosahuje kritický kmitočet k pracovnímu. Nedá se tedy využít maximálního potenciálu pásma. Pro tato spojení se tedy musí využívat již složky vyzářené pod nižším úhlem. Ale i tak to samozřejmě funguje. 

8.4. 16.00 UTC 

Signál YU1HQR (operátor YT1ZZ) byl až neuvěřitelně silný. Bylo to však na "hraně", místy již začínalo docházet k přeslechu. Zkrátka v danou dobu to byla ideální vzdálenost na naše pádlovky. Mico mne bral až do 1mW. Na 80uW však již nereagoval. Používal běžný invertovaný dipol ve výšce asi L/4.

YU1HQR (*.wav 1.5 MB)