Jak proběhla UBA liška s Rock Mitem 80?

Rozkmit je geniální zařízení pro "hračičky". Je řízen Xtalem, kde odskok kmitočtu při příjmu a vysílání je řešen pomocí varicapu. Pomocí ovládacího SW je tedy možno provést i revers, tedy vysílat na dvou kmitočtech (většinou 3559.5 KHz a 3600 KHz). Bohužel vlastnosti přímosměšujícího přijímače na NE612 nejsou vynikající. Ochrana vstupů zařízená pomocí dvou antiparalelních diod už sama od sebe říká, že intermodulační odolnost bude velice špatná. Přesto za 32 USD je to geniální rádijko vhodné pro počáteční QRP pokusy. Po posledním UBA FOXu jsem se rozhodl, že "nahaněče" potrápím právě s tímto zařízením a to s výkonem 500mW. Nakonec se ukázalo, že jsem se potrápil zvláště já. Už pohled na ionogram nevěstil nic dobrého:

Bohužel však zpráva o mém pokusu byla již venku:

LATEST NEWS .....LATEST NEWS
from Milan, OK1IF

Message to all chasers/hunters and foxes....

Tonight , Milan will be a "QRPp Fox" with only 500mW.
QRG = a fix freq during 1 hour
( a hint to all chasers: somewhere between 3555 and 3560 KHz )
Milan hopes to be contacted by as max as possible hunters and fellow foxes !!

73's
Jos
on6wj

Oba použitelné kmitočty byly obsazeny. Přesto jsem hrdě začal dávat výzvu. Přeci jenom je však vidět, že "loviči" jsou vycvičení v příjmu slabých signálků. Problém tedy byl spíše u mne (nekvalitní RX) než na jejich straně. Teprve po následné digitální úpravě signálů to bylo docela dobře čitelné. Zábava to byla opět vynikající.

ON6NA (*.mp3 1.1 MB)

OE3KAB (*.mp3 700 KB)

GI0RQK (*.mp3 800KB)  Zde jsem nemohl značku pobrat. Až teprve po digitální úpravě nahrávky, to bylo vše jasné.

ON4ADR (*.mp3 1.2 MB)

ON6WJ (*.mp3 1.3 MB)

DF2OU (*.mp3 1 MB)

ON5QRP (*.mp3 750 KB)

Celkem jsem tedy navázal 8 spojení.