Jak dopadlo měření síly signálu majáku OK1IF 500 mW na kmitočtu 3559.5 KHz, pomocí Reverse beaconů?

Jak říká klasik. Jedno měření = žádné měření. Přesto však z následných grafů lze na něco usuzovat. Základní otázkou zůstává - jaký lze v pásmu 80m očekávat maximální odstup signál/šum, pro výkon vysílače 500 mW při používání klasické NVIS antény? Co na to má rozhodující vliv? Samozřejmě těch vlivů je mnoho. V první fázi jde o útlum ve vrstvě D (den), dále má rozhodující vliv koncentrace iontů v závislosti na výšce, výskyt nestandardních podmínek (vznik vrstvy Es) a další... V případě OL5Q se vlastně jedná o vzdálenost mezi vysílačem a příjímačem  100 km (JO70MS - JO60VI). Tedy typické jednoskokové šíření, kde se bude i velice efektivně projevovat šíření přes Es vrstvu.Na výše uvedeném obrázku jsou k zajímavým bodům křivky znázorněny i ionogramy. Pro Cucáky je zajímavá zvláště oblast křivky v čase1730 až 1800 UTC. Tedy pro dobu CUC závodu. Všimněte si zvláště toho, co způsobuje rychlý pokles či nárůst signálu v čase. Buď v tom má prsty Es vrstva, či výška odrazné vrstvy.