Jak je to s tím skimmer měřením?
Již několikrát jsme říkali, že porovnávání signálů pomocí skimmerů je velice ošemetná věc a to zvláště, pokud se měření provádí na krátkou vzdálenost a jeden skok. Skutečně těch proměnných je tolik, že nejsme schopni sestavit stavovou rovnici, která by nám dokázala exaktně stanovit vyzařovací diagram naší antény. Tedy prosím berte naše porovnávání jen jako něco, co se může i mýlit. Krásný příklad je změření signálu Pepíka OK1FKD/Q. Tam se na tom podepsala Es vrstva. Před vyslovením jakýchkoliv závěrů, bychom potřebovali ještě další měření a to pokud možno z více směrů. Ale i tady si musíme uvědomit, že měření je vždy relativní jako poměr k základnímu šumu. Tedy stačí např. to, aby z relativně klidného pozadí nám něco zvedlo základní šum (třeba QRM) a naměřené výsledky jsou tímto značně ovlivněny. Podívejme se třeba na obrázek z ostatních dostupných skimmerů (závod CUC52).Kdyby si Pepík OK1FKD/Q koupil nového Jánošíka, pak určitě by se to projevilo na výše uvedeném grafu. Zrovna tak i velice podezřelé hodnoty u Vaška OK1DCS, již zde nevypadají tak katastroficky. Co nám tedy může totálně rozhodit naše teorie? Pojďme si říci jaké stavové veličiny budou mít asi vliv na sílu změřeného signálu.

A další a další. Pokud bychom dole uváděné grafy brali vážně, pak jako bychom prohlašovali, že vše se dá zanedbat (je stejně platné pro všechny stanice) a vliv na to má jen výkon. To je určitě nesprávné a zavádějící prohlášení. A tak skutečně pozor na nějaké "tvrdé" teorie. I když......dlouhodobé srovnávání je taky k něčemu užitečné. Trošku více vypovídající schopnost má např. porovnávání signálů stanic ze stejného QTH (např. pro CUC52 stanice OK2RJC/P a OK1IR). Tam se dá říci, že plno stavových parametrů je stejných a dominantní vliv bude mít skutečně použitý výkon a vyzařovací vlastnosti antény. Ale poj´dme si udělat z CUCu52 jednoduchou tabulku.


DL0LBS         DL2CC         LA5EKA         OL5Q        
  km SNR Odchylka Azimut ALFA km SNR Odchylka Azimut ALFA km SNR Odchylka Azimut ALFA km SNR Odchylka Azimut ALFA
OK1DCS 250 25 1,87 313 63 372 8 1 269 53 1193 7 1 349 23 160 35 1,55 349 72
OK2RJC/P 244 38 0 263 64 479 12 0,44 245 46 1008 15 1,25 345 26 100 41 0 243 79
OK1IR 244 20 3,63 263 64 479 10 2,5 245 46 1008 12 0,5 345 26 100 26 3,02 243 79
OK1DOL 135 18 2,94 304 75 316 13 0 250 58 1090 12 2,4 352 25 77 28 2,78 32 81
OK1MNV 277 21 2,03 271 61 500 0 0 250 45 1048 11 4 344 26 125 24 3,43 264 76


U jednotlivých stanic je stanovena vzdálenost ke skimmeru (km), azimut ke skimmeru (Azimut). Hodnota SNR je zprůměrovaná hodnota změřená v době trvání závodu. K tomu je určena směrodatná odchylka měření (Odchylka). Bohužel statisticky je to celé na vodě, protože při malém počtu měření je tato hodnota v tabulce uvedena jako 0. Současně je v tabulce uveden ještě úhel ALFA. Co to je? Vezmeme-li za základ dole uváděný ionogram, dá se v průměru říci, že odrazná vrstva v Průhonicích byla ve výšce kolem 250km. (To však nemusí platit pro trasu šíření např. ke skimmeru LA5EKA). Pokud však nesprávně předpokládáme, že je nad střední Evropou skutečně těch 250km, pak pro jednoskokové ideální šíření je stanoven ideální vyzařovací úhel naší antény právě tak, aby spojení bylo právě na jeden skok. Znovu však připomínám, že je to zidealizovaný požadavek. Tedy konkrétně např. u stanice OK1DCS je vzdálenost k LA5EKA 1193 km s azimutem 349° a při výšce odrazné vrstvy 250km by bylo nejvýhodnější, aby anténa měla co největší zisk ve vertikálním vyzařovacím úhlu ALFA=23° (pro ideální jeden skok). Pro skimmer OL5Q zase 72°. V tabulce jsou uvedeny ještě zprůměrované hodnoty SNR. Aby nám v tom bylo jasněji, skutečně bych potřeboval, aby někdo byl ochoten spustit maják 500mW a nechal ho běžet celých 24hodin. Porovnáním více majáků bychom byli opět o něco chytřejší (Chytří nebudeme nikdy HI). Přesto však se zdá, že skimmer měření má skutečně dobrou vypovídací schopnost. Pokud je měření prováděno ve stejném časovém okamžiku, z jednoho místa a na stejnou anténu, pak zvyšování výkonu např o 6dB je při měření skimmerem velice přesně kopírováno. Zkuste si to. Dejte výzvu třeba s 5W na jednom kmitočtu, pak se nepatrně přelaďte a zvedněte výkon na 100W. Rozdíl u stejných skimmerů by měl být právě oněch 13dB. Dokonce bychom toto mohli odzkoušet i u Vaška. Těsně po CULu by Vašek mohl zvednout výkon na 100W. Všechny skimmery by to měly registrovat.