Jak se budeme spojovat na expedici "Šumava 2010"?

V Šumavských hvozdech jsme již dávno odzkoušeli, že spojení do základního tábora v pásmu 2m je velice nejisté. Veliké převýšení a hustý lesní porost dělá své. V posledních letech jsme zkoušeli spojení v pásmu 80m a to celkem s úspěchem. Kdo však má natahovat tak rozměrné antény? HI. Letos tedy zkusíme něco jiného. Většina členů je vybavena "Sotím" TCVR. Tam je nejpoužívanějším kmitočtem 7032 KHz. Jak to bude slyšet na běžné vzdálenosti do 20km? Pokud bude Fkr roven pracovnímu kmitočtu, pak je to bez problému. Co se však stane, pokud tento stav nenastane? Jak daleko je to slyšet pouze povrchovou vlnou? Tentokrát jsem pokusy konal s výkonem 50mW (maják měl v textu 500mW).
Jak to bylo slyšet na vzdálenost cca 8km?

Maják 50mW

Podle dalších pokusů je 500 mW výkon vysílače na povrchovou vlnu slyšitelný i na vzdálenosti větší jak 20km.