Tak kam dál HAM sporte (zábavo...)
Další rok se nám přehoupl a udělal zářez do pažby našich pušek. Je ten HAM sport ještě taková zábava a nebo už jsme z toho otráveni? Určitě odpovíte, že jak kdo. Ano máte pravdu. Dnes mne Jirka OK2RZ upozornil na článek v časopise finských HAMů a v jejich časopise Pile-up. Emppu OH2BF tam popisuje své pocity s DXingem. Dovolil jsem si to zde uveřejnit.
http://contestclubfinland.com/CCF/index.php?Itemid=2&id=18&option=com_content&task=view

Good bye DXing,
In the Old Days we didn't need a cluster to
identify Gus Browning. His fist was enough. The
attitude in that era was not "me me me first" – we
used to help fellow hams to get the rare DX.
Of course that was a long long time ago. It was
before the Super Amps, DX Cluster and ...
skimmers.
The past several years I have tried to work DX
with a wire antenna. It used to be rewarding and
fun. But no more.
I could work the DX if I found it before it was
spotted on the cluster. Now it is almost
impossible to do that because the skimmer spots
are almost immediate. I have told W3LPL what I
think about his robot system, but he insists to
carry on despite of many of us disagreeing.
So what happens today: I have found a DX using
the "old fashioned" way of turning my VFO.
Before I have chance to call, the cluster spots
comes in. In a few seconds there will be several
carriers on the frequency - the automatic linears
by users who don't care. There will be an
uncontrolled chor us calling the DX and nobody
listening if the DX is working split or not. And if
the DX is really rare - at least here in EU - there
will be the jammers. I know the fist of some of
these "old bitter" types. But what is the joy they
get from their activity?
DXing used to be fun. But no more. The
propeller-head computer neirds have tur ned it
into a computer game. My pain limit has been
exceeded.
Good Bye Dxing. I still find some enjoyable
QSOs using QRP power. There are still some
gentlemen in the hobby. But how long?
73 Emppu OH2BF

Sbohem DX provozu!

Za starých časů jsme nepotřebovali nějaký „klástr“ abychom zjistili, že na bandu je Joe Novak. Jeho způsob dávání úplně stačil. V té době neplatilo, „Já, já, já jsem na řadě první“ – ale pomáhali jsme i ostatním aby udělali vzácný DX. Jistě, to už je dávno. Bylo to před super-zesilovači, DX clustery a…skimmery.

Posledních několik roků jsem zkoušel dělat DXy s drátovou anténou. Udělat  je, bývalo zadostiučiněním a legrací. Dnes už ne. Mohl jsem udělat DX pokud jsem ho našel před tím, než byl spotován na klástru. Nyní je to téměř nemožné, protože skimmer stanici okamžitě zaznamená. Řekl jsem W3LPL co si myslím o jeho „robotickém“systému, ale on trvá na jeho dalším pokračování, bez ohledu na to co si o tom myslí mnozí z nás. Co se tedy dnes děje: Zjistil jsem, že DX provoz starým způsobem nemá šanci a DX stanice je spotována dříve, než se na ni stačím naladit.V okamžiku je na frekvenci několik nosných od  automatických lineárů bezohledných „amatérů“ . Je tam neřízený pile-up volající DX stanici, pří čemž nikdo neposlouchá zda stanice pracuje splitem či nikoliv. A jestliže jde skutečně o vzácný DX – alespoň tady v Evropě – objeví se „rušiči“. Znám „rukopis“ některých z nich. Jakou ale z toho mohou mít radost? DX provoz býval zábavou. Už není. Počítačoví závisláci to proměnili v počítačovou hru. Můj práh snesitelnosti byl překročen. Sbohem DX provozu! Stále ale shledávám velké potěšení ve spojeních s VLP výkonem (viz CUC). Stále ještě existují v našem hobby i džentlmeni. Ale jak dlouho?

73! Emppu OH2BF/Q

(Free translation from English originál by OK1MKX)Tedy pod toto se bez výhrad podepíšu. Mám úplně stejné pocity. Asi cesta "protipolu" je také zajímavá. Totiž cesta QRO nemá hranic, opačná cesta hranici má a to je absolutní nula. Asi nemám rád život bez hranic a tak raději preferuji tu cestu druhou. Včera jsme s Jirkou prováděli testy se 100mW. Nahrávka je zde:

OK2RZ 100mW test (*.wav)


Tak už jste pochopili proč vznikl závod CUC? Rádi Vás přivítáme. Stačí si jen prostudovat podmínky.
http://www.cuctest.cz/