Proč je dávání /QRP stupid a illegal, kdežto /QRO nikdo nedává??

Na jistých stránkách se můžeme již dlouhodobě setkat s názorem, že dávání za značkou /QRP je ne jenom stupidní, ale i ilegální. Povolovací podmínky mluví jen o povolených údajích za lomítkem a to je /P, /M, /MM, /AM. Tedy autor tvrdí, že ti, co toto dávají jsou ne jenom stupidní, ale jasně porušují povolovací podmínky a vlastně zavdávají příčinu našim povolovacím orgánům toto řešit. Autor již kdysi jasně napsal, že to lomítko /QRP chápe jako vnucování se protistanici, aby si nás všimla. No dobrá, možná na tom něco je. Kdysi jsem četl i názor, že tím se dělá na pásmech nepořádek. Musím se přiznat, že toto označení sem tam občas použiju též. Dělám to např. v ruském contestu, kde to vyhodnocovatel vyžaduje (asi chce mít kontrolu i v průběhu závodu) a taky to občas použiju při zkouškách čehosi. Ale určitě jsem dalek tomu, abych tím poškozoval pravověrné hamy a z nich ty nejpravověrnější, což jsou všichni ti, kteří se věnují pouze DXingu a nebo komunikaci vysokými rychlostmi módem CW. Proč nesbírám země DXCC jsem již několikrát vysvětloval. Podle mne to samo o sobě v současné době vede právě k tomu šílenství, sprosťárnám. Každý přeci ví, že sbírání zemí DXCC je především o anténách, ale HLAVNĚ o výkonu. Už vůbec ne o rádiích. Opravdu hnutí QRP škodí všem? Mají stanice QRO čisté svědomí? Podívejme se na povolovací podmínky.

§ 4

Třídy operátorů

Operátoři jsou na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpis2) zařazeni do dvou operátorských tříd. Do třídy A (HAREC) a třídy N (Novice).

Maximální výstupní výkony a provozní kmitočty povolené operátorům jednotlivých tříd jsou

a)        třída A (HAREC) pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 1,

b)        třída N (Novice) pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 60 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 2.

(3)   V mezích kmitočtových úseků uvedených v tabulkách přílohy č. 1 mohou operátoři pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU Region 1).

(4)   Při účasti na mezinárodních radioamatérských závodech a při spojeních využívajících pasivní odraz od mimozemských objektů mohou operátoři operátorské třídy A obsluhovat vysílače o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo tato území. Žádný z výkonových limitů nesmí být překročen v součtu výkonů jednotlivých zařízení při současném provozu několika zařízení na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje


Co nám říkají? Že při normálních spojeních se může používat výkonu jen do 750W. Napadá mi, proč "nezávodníci" si kupují koncové stupně OM POWER 3500 (2500), když pak při volání na vzácnou DX stanici musejí pracně zasahovat do smyčky ALC a "krotit" výkony svých PA stupňů. Oni totiž nejsou stupidní ani ilegální.

To je ale hloupé téma co?

Přeci o tomto se nikdo nikdy nebude bavit i když všem je nám to jasné. A jak je to v závodech? Opravdu všichni si myslí, že vítězné stanice důsledně dodržují např. podmínky závodu, kde je výkon omezen na max. 1500W? K čemu se vlastně vyrábí OM POWER 3500? HI- Najde se někdo, kdo veřejně prohlásí, že tito také Hamové jsou stupidní a ilegální? Může nějaký 5W borec provést "bordel" na pásmu? Ostudu značce? Ostudu OK značce? Určitě by mi autor onoho příspěvku našel mnoho příkladů, že ano (podle jeho mínění). Já tvrdím, že jsem nikdy nic takového  neprovedl. Ale pojďme si poslechnout nahrávku z dnešního rána z pásma 80m. Expedice HK0NA. Nahrávka nejprve s TCVR HB1B a pak s FT1000 se zapnutými oběma RX (to je jen proto, aby si každý uvědomil ten současný totální "bordel"). Zkrátka jestliže DX expedice dává např. OK1?, pak by měl celý svět utichnout a měl by vysílat jen ten, který má v prefixu OK1.

HK0NA (wav poslech na HB1B)

HK0NA (wav poslech na FT1000)

DX expedice dnes již dokáží vyprodukovat silný signál (samozřejmě mají odpovídají antény a PA). Jsou tedy slyšitelní velice dobře. Je tedy vrcholový smysl amaterismu v tom, abych se první dovolal? Vždyť to je převážně o fyzikálních zákonech.
Co jsme to probůh s tím našim DXingem udělali? Vynalezli jsme DX cluster. To by ještě možná šlo. Pořád zbývala ještě teoretická možnost si DX stanici udělat s mozolem na prstě od točícího se knoflíku ladění. Stále to bylo málo a tak jsme vynalezli Skimmer. To je vynález. Než se tam stačíme naladit, už tam je minimálně deset stanic.

Jak tedy dál? Autor výše uvedeného příspěvku již kdysi napsal (možná s humorem), že cesta je jen ve větším a větším výkonu. Dokonce dělal teoretický rozbor (naprosto správně a logicky), že koupí silnějšího PA dosáhneme svého cíle (chápej - nové zemičky) daleko laciněji, než výstavbou jiných anténních systémů. Je tato cesta správná a budeme tímto vychovávat HAMstvo k hamspiritu? Můžeme psát tisíc pouček podepsaných ON4UN, pomůže to?
Na druhé straně existuje grupa QRPistů, kteří se dobrovolně vzdali té fyziky. Ale podle autora jsou to jen neumětelové, blbci a bordeláři na pásmech, protože si občas dovolí dát ilegální /QRP.

Jak dál? Máme-li skimmer a DX cluster (čertův vynález), pak je nutné zkoumat dál a vliv operátora na spojení vyloučit. Proč nevymyslet v rámci počítačového běsnění program, kde se předem zalogujeme. V počítači expediční stanice pak optimalizační program sestaví list stanic, které chtějí tuto zemičku. Pomocí Internetu pak budou dálkově ovládat náš TCVR, aby z něj vyslali to kýžené 5nn. Zhodnotí, zda něco došlo a spojení uznají. Samozřejmě, aby eliminovali "rušílky", pak se budou rychle přelaďovat po různých kmitočtech a pásmech. Tím, že budou přímo ovládat náš TCVR a určovat mu přeladění, pak si pomocí algoritmu jasně ověří, že je to od nás. (Omezíme tím vysílání z radiových rančů na více značek). Proč pak předávat celé značky? Přeci k uznání nové země DXCC stačí, pokud si ověří (a to samozřejmě by šlo), že ta tečka je z našeho vysílače. Systém se pak strašně zrychlí, nemusíme na bandech vůbec být a třeba za týden zjistíme, že jsme tu zemi udělali.

Ano, většina z Vás si teď bude myslet, že jsem se asi pomátl. Možná před 40 roky naši otcové nic nevěděli o DX clusterech a Skimmerech a přitom zažívali ten krásný pocit "udělání - rozuměj ve smyslu chytání ryb" nové země.
Opravdu si tedy myslíte, že QRP je k ničemu a že jsou to jen "blbci" a "bordeláři"? Opravdu si myslíte, že v dobách OM POWER 3500 stačí psát jen články s tematikou co by bylo dobré udělat pro HAM spirit? Při poslechu v pásmu 80m SSB opravdu si myslíte, že ham spirit ještě existuje? Opravdu si myslíte, že poslední témata v obsahu radioamatérských spojení se týkají jen počasí?

Omlouvám se a výše uvedené řádky jsou napsány přehnaně a jen kvůli tomu, aby se každý maličko zamyslel. Koníčka máme společného a všichni chceme, aby nám přinášel radost. Autor výše uvedených řádků mne několikrát vyzval k odstranění některých pasáží z mého webu. Někdy jsem skřípal zuby, ale vyšel jsem mu vstříc. Nežádám ho teď, aby přehodnotil svůj názor na "blbce" QRP (to by nikdy neudělal), ale prosím aby se zamyslel alespoň nad tím, že někdy dání /QRP v době skimmeru vyvolá zájem o moji značku a třeba se někdo (a to se opravdu stává velice často) chce zúčastnit pokusů ne jen směrem k výkonům vyšším, ale i nižším.

Hezký den

Jožo Fero


Po uveřejnění výše uvedeného, jsem dostal dotaz, že dotyčný vůbec nechápe, jak může Skimmer krást DXy HI..

Připravil jsem tedy simulaci. Na TCVR Rock Mite 80 jsem s výkonem 500mW začal dávat výzvu. Současně jsem spustil stopky. Ačkoliv bylo brzké odpoledne, po 50sec jsem byl objeven Skimmerem OL5Q. Nyní si představte situaci, že filtr si nastavíte na stanici HK0NA a zajímá Vás, kdy ji zachytí nějaký skimmer ze zóny 15. A můžete jít sledovat TV. Jakmile stanice HK0NA bude v zóně 15 zachycena (během několika sekund), okamžitě se to dozvíte. Bohužel s Vámi i dalších pár desítek stanic z EU. Okamžitě vznikne pile up, kde již není prostor pro QRP a někdy i LP (nastupuje fyzika). Tedy, nechcete-li dlouho čekat, pořiďte si OM POWER 3500. Ten Vám dobu čekání zaručeně zkrátí. Tedy někdo nám totálně ukradl lovení ryb a přeměnil to na počítačové hrátky. Zajímá Vás, kde nyní vysílá HK0NA? Nič jednoduchšije - dejte dotaz na reverse beaconu.Pro pravověrné DX many suprová informace. Tak už tušíte proč někdo se nevěnuje DXům a raději se zaobírá QRPP? Jestliže DX slyšíte a nemůžete se dovolat, pak znásobte výkon svého PA. Že to ještě nestačí? Pak ještě více.... Vaše DXování je ne o umění, ale spíše o fyzice. Přesto Vám to neberu a respektuji Vaše zájmy.
A jak je to s tím /Q? To se zkrátka stalo synonymem pro stanice pracující s malým výkonem. Pokud takovou stanici slyším, vím, že to stojí za to zkusit navázat spojení. Přitom mohu sledovat různé zákonitosti šíření a další aspekty.

Po tomto testu jsem zaslechl na 3560 Khz slabé volání.

DJ5IX/QRP (wav)

Určitě by někdo z Vás řekl "jaký smysl  má na 80m spojování po Evropě". Opravdu to někteří myslí vážně. Na to není odpověď, snad jen jiná otázka. "Není lepší tu HK0 zavolat skypem?".

http://youtu.be/drOGiDxqi14

http://www.youtube.com/watch?v=drOGiDxqi14&feature=youtu.be

Jak vidíte, německá stanice DJ5IX klidně dává /QRP a vůbec nikomu  to nevadí. Jasně tím dává najevo, že má zájem o oboustranné QRP spojení. Tak bude zachycen i skimmery. Zkrátka prosím hledejte problémy jinde a to tam, kde skutečně jsou a které mohou negativně ovlivnit HAM sport. Prosím již jednou provždy zapomeňte na slova jako je "Stupid" a "šmejd". Opravdu Vás po letech už nebere skoro nikdo vážně.