Jsou digi módy při slabém signálu výhodnější jak CW?

Poslední pokusy s digimódy jsem zakončil asi před 3 roky, kdy jsem velice drahý modem pro všechny módy včetně Pactoru prodal. Na celé věci mne nebavilo to, že k tomu potřebuji další počítač. Zkrátka mne to neoslovilo. Protože KX3 má v sobě zabudovaný modem a vstup není přes klávesnici, ale přes pádlo (vysíláte běžnou CW a někde uvnitř se to měmí v BPSK), začal jsem tato spojení občas uskutečňovat. Měl jsem i spojení s jedním vynikajícím "lodním" operátorem, který na mne začal opět pouštět makra. Prosil jsem ho, ať ta makra vynechá a že si budeme normálně povídat. Jeho odpověď mne zarazila. Prý jestli si chci takto povídat, mám jít na skype. Prý digi bylo a je vždy o makrech. Zrychluje to komunikaci a dělá ji bez chyb na vstupní straně. Prý zde se dělá plno pěkných diplomů a tak spojení musí být rychlá. Mám jít na jeho stránky a nastudovat si to. Začal jsem to pomalu chápat. Zkrátka je to něco jako DX spojení, kdy zkrátka je nutné přijmout jen značku (a ani to ne, přečtu si ji na DX clusteru) a pak záleží jen na oné DX stanici, zda mne v tom chumlu vybere. Pak již následuje jen potvrzovací formule 5nn, která nemá nic společného s reporty. No chápu to, na vzácnou stanici čekají desetitisíce značek a tak čím rychleji tím lépe. To samé je v závodech, čím rychleji uzavřu spojení, tím lépe pro mne. To samé zřejmě je i na PSK. Většina lidí neumí psát na klávesnici a tak makra jsou pro ně vysvobozením. Zřejmě je nutnost mít ve sbírce všech 500 těch krásných diplomů a tak se postupně mačká jen F2, F3 a závěrem F4. No dobrá, koníček je od toho, abychom si něco užili a ne abychom někomu něco vnucovali. Při studiu oněch stránek jsem však narazil i na odkaz, který mne mírně zarazil. Píše se tam:

Phase Shift Keying (PSK) -  v současné době nejpopulárnější digi mód, který  intenzitou provozu na KV pásmech již předčí RTTY. Blíže bych to specifikoval tak, že při běžném provozu najdeme na pásmech vždy více PSK než RTTY stanic. Při závodech, nebo u DX expedic má ale ještě RTTY určitou převahu.

Je to dáno tím, že RTTY je proti PSK31 trochu svižnější (u PSK 63 a PSK125 již ne), ale zejména tím, že

u RTTY je možno používat kW výkony, čehož se špičkoví DX-mani a závodníci neradi vzdávají.

PSK-31 získává na celém světě každým rokem stále více příznivců především svými velice dobrými technickými a komunikačními vlastnostmi. Základními výhodami tohoto druhu provozu je za prvé extrémně úzká šířka pásma potřebná pro QSO (řádově desítky Hz) takže do jednoho SSB kanálu se vejde až 20 slušných vzájemně komunikujících stanic. Výraz slušných jsem použil proto, že bohužel i zde se již objevují stanice používající zbytečně velké výkony, přemodulované vysílače a pod., což má za následek rušení okolních stanic v šířce až několika kHz. Druhou základní výhodou, je, že pro spolehlivé QSO s celým světem je naprosto postačující výkon do 50W a je zbytečné až neslušné větší výkon používat. Šetříme tím drahý elektrický proud a nerušíme okolí velkými výkony. Na rozdíl  od RTTY se provoz PSK vyznačuje větší spolehlivostí přenosu, odolností proti rušení a možností zpětně opravovat překlepy během vysílání tak jako v běžném editoru.


Dále je uveřejněna tabulka:

Porovnání parametrů PSK variant:

 

Varianta

PSK

 

Rychlost

modulace

nosné v Bd

Rychlost

vysílání textu

(WPM)

Potřebná

šířka pásma

(Hz)

Přípustný

posun

kmitočtu

Minimální

poměr

signál/šum(dB)

Oprava

chyb

PSK 3131,253770do 50Hz/min-11ano
PSK 6362,5070130 -7 
PSK 125125150280 -3 
PSK 250250275570 1 
PSK 10101840do 40Hz/min-17ano
QPSK 3131,253770 -9ano
QPSK 6362,5070130 -5 
QPSK 125125150280 -2 
QPSK 250250275570 0 
PSK 63F62,5031,25110do 60Hz/min-12ano
PSK 125F12562,5230 -9FEC
PSK 220F220,5150430 -7 
PSKFEC 3131,2528160do 60Hz/min-14FEC
PSKAM 1010650do 40Hz/min-19,5není
PSKAM 31312080 -14 
PSKAM 505031260 -11,5 
       

V mé KX3 je vnitřně implementováno (alespoň se domnívám) jen BPSK31. Tedy podle textu bych měl i s malým výkonem dělat krásná spojení. Zkoušel jsem to celých 14 dní s 5W a byl jsem z toho rozčarován. Zkrátka měl jsem pocit, že ta poučka a všeobecně používané pravidlo, že PSK je vynikající pro práci QRP, nějak nefunguje. Opravdu za léta práce s malými výkony mám pocit, že vím asi, jak se mám dovolávat. Zde to však je nějaké divné. Chtěl jsem v tom mít pořádek a tak jsme s Lubošem OK1ANG udělali jednoduchý test. Na Luboše jsem aplikoval výkon 100mW a vysílal jsem mu jak CW, tak PSK31. Luboš to zkoušel přes počítač luštit. Bohužel v místě jeho příjmu je opravdu něco vadného, to však nevadí.

200mW PSK31 (wav)

A nyní CW.

200mW CW (wav)

Luboš zkoušel pomocí nějakého digi programu text dekódovat. Pokud jen přibližně odhadneme k čemu došel, pak PSK31 bylo na obrazovce čitelné z nějakých 40 procent. U automatického čtená CW to bylo podstatně horší. Ale pouhým uchem to četl přibližně ze 70 procent. No a jsme u toho, říká se, že CW signál je čitelný (Minimální poměr signál/šum (dB) o dobrého telegrafisty až na -18dB. Tedy výsledek by byl lepší než u PSK31. A tak opět nevím, ty zkoušky mne nepřesvědčily a bude nutné je zopakovat a to hlavně se stanicemi, kteří umí oba druhy provozu. Pamatuji si na demagogii s módy SSB. V šedesátých letech bylo možno číst, že mód SSB je "průraznější" než CW. Jak tento veliký omyl vznikl? Jednoduše. Stanice pracovala na mezi Fkr (pásmo 80m), jestliže v pásmu SSB (někde kolem 3800KHz) vznikl klasický směrnicový efekt, pak dole (3500 KHz) to mělo větší útlum. Tam k tomuto efektu ještě nedošlo. Bác a někdo prohlásil, že SSB je lepší, což každý cítí, že asi to nemůže být pravda. No co dělá malý výkon na SSB je znát z následující nahrávky od Luboše. Nejprve jsem vysílal s 12W a pak jsem výkon snížil na 1W. Četl jsem pak nějaká čísla, abych se přesvědčil, zda to Luboš dekóduje. Pokud jsem snížil výkon na 100mW, pak na SSB už nešlo brát nic.

Postupné snížení PWR (wav)

Tedy berme tyto závěry za neprokázané a chtějme přijít věci na kloub. Hledám někoho, kdo by tyto pokusy mohl se mnou zopakovat. Asi vynikající by byl Pavel OK1AW (možná bych ho mohl od sbírání diplomů na PSK na chvíli vyrušit HI).

Dostal jsem kompletní nahrávku od Luďka OK1HAS


Myslím, že zde je to celé lépe nahrané jak od Luboše. Luděk to nahrával na mobilní telefon.

Testy (*.mp3)